Ella by the sea Residence

Loading Site ...

Ella by the sea Residence

Termeni si condiții - Ella by the sea Residence

TERMENI ȘI CONDIȚII

S.C. BLUE WAVE TRAVEL S.R.L.

S.C. BLUE WAVE TRAVEL S.R.L., în calitate de proprietar al website-ului Ellabythesea.ro, își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui website, precum  și termenii și condițiile de utilizare, fără niciun fel de notificare prealabilă.

Acceptul.

Accesul/vizitarea/utilizarea acestui website de către dumneavoastră se supune termenilor și condițiilor de utilizare precum și politicii de confidențialitate, și implică acceptul dumneavoastră explicit cu privire la acestea.  Vă rugăm vizitați periodic această secțiune pentru a putea vizualiza modificările survenite pe parcurs.

Conținutul site-ului.

Permisiunea de utilizare a site-ului este acordată de către titular numai în următoarele condiții:

  1. a) Site-ul este utilizat exlusiv în scopuri personale și necomerciale;
  2. b) Conținutul site-ului nu este reprodus în medii on-line sau off-line fără acordul în prealabil din partea titularului;

Folosirea oricărui text, imagine, material din acest site în alte scopuri decât cele noncomerciale și cele specificate în site, fără acordul scris al S.C. BLUE WAVE TRAVEL S.R.L., este interzisă, toate acestea fiind protejate potrivit prevederilor legii dreptului de autor.

Tarife.

Puteți utiliza sistemul nostru de rezervări on-line pentru a verifica disponibilitatea sau pentru a vă calcula sejurul. După momentul în care finalizați rezervarea veți fi înștiințat cu privire la confirmarea acesteia.

Tariful total calculat în sistemul de rezervări on-line include TVA.

Rezervare garantată cu cartea de credit.

Această rezervare este înregistrată instant și suma va fi debitată de pe cardul dumneavoastra de credit.

Pentru valabilitatea rezervării, respectați termenele precizate în confirmare, referitoare la condițiile de plată. Neachitarea rezervării în termenele prevăzute conduce automat la anularea acesteia.

După efectuarea plății, vă rugam sa ne trimiteti dovada platii pe adresa de e-mail: apartamentella2016@yahoo.com sau la nr. tel. 0723674037.

Condiții de rezervare, plată, anulări și excluderi.

Garantarea rezervării: în momentul efectuării rezervării este necesară achitarea în integralitate a prețului total. În aceste condiții vă este garantată locația rezervată.

Neachitarea în integralitate a prețului rezervării conferă dreptul S.C. BLUE WAVE TRAVEL S.R.L de a anula/respinge orice rezervare.

Plata rezervării: se poate efectua prin virament bancar, internet banking, on-line cu card bancar, pe baza confirmării primite.

Dupa efectuarea plății, este necesar să transmiteți dovada plății pe adresa de e-mail: apartamentella2016@yahoo.com sau la nr. tel. 0723674037.

Anularea rezervării: În caz de anulare a rezervării de către solicitant cu cel putin 5 zile înainte de data stabilită pentru începerea sejurului, S.C. BLUE WAVE TRAVEL S.R.L este îndreptățită să rețină 50% din contravaloarea sejurului achitat, cu titlu de penalizare (daune interese). Prezenta clauză se aplică și în cazul unei anulări parțiale (atunci când solicitantul decide micșorarea perioadei rezervării), prin raportare la numărul de zile cu care rezervarea a fost anulată parțial.

În caz de anulare a rezervării cu mai putin de 5 zile înainte de data stabilită pentru începerea sejurului, S.C. BLUE WAVE TRAVEL S.R.L este îndreptățită să rețină în integralitate contravaloarea sejurului achitat, cu titlu de penalizare (daune interese). Prezenta clauză se aplică și în cazul unei anulări parțiale (atunci când solicitantul decide micșorarea perioadei rezervării), prin raportare la numărul de zile cu care rezervarea a fost anulată parțial.

În cazul în care solicitantul decide micșorarea perioadei de rezervare în timpul sejurului, S.C. BLUE WAVE TRAVEL S.R.L este îndreptățită să rețină în integralitate contravaloarea sejurului achitat, cu titlu de penalizare (daune interese).

Nu vor fi acceptate rezervări neachitate în integralitate.

Litigii

Drepturile și obligațiile utilizatorilor site-ului, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile, vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii și Condițiile acestui site va fi soluționat mai întâi pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a se ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească competentă, din raza sediului S.C. BLUE WAVE TRAVEL S.R.L

Pentru orice întrebare privind serviciul furnizat ne puteţi contacta pe adresa de e-mail: apartamentella2016@yahoo.com