Ella by the sea Residence

Loading Site ...

Ella by the sea Residence

Politica de confidențialitate - Ella by the sea Residence

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

S.C. BLUE WAVE TRAVEL S.R.L.

Protectia privind datele personale, precum și a vieții private este o preocupare permanentă pentru S.C. BLUE WAVE TRAVEL S.R.L.

Drept urmare, ne asumăm angajamentul de a prelua și procesa datele pe care dumneavoastră ni le furnizați, în conformitate cu legislația în vigoare în țara noastră, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“GDPR”).

Astfel, ținând cont de regulamentul și prevederile legale în vigoare, definim și luăm în considerare ca fiind date personale orice infomație care duce la identificarea unei persoane fizice. Drept urmare, considerăm că o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici identității sale fizice, psihologice, mentale, economice, culturale sau sociale.

Politica de confidențialitate prezentă face referire la datele personale ale partenerilor, clienților și altor persoane care vizitează website-ul: Ellabythesea.ro sau care ne contactează.

Prin această politică vă informăm cu privire la scopul pentru care sunt colectate, temeiul de prelucrare al datelor, tipurile și categoriile de date preluate, durata de procesare, drepturile utilizatorilor, persoanele cărora le dezvăluim datele personale.

Scopul si temeiul pentru procesarea si prelucrarea datelor personale:

Pentru ca dumneavoastră să puteți interacționa cu conținutul de pe website-ul nostru și pentru a beneficia de serviciile pe care le oferim, în calitate de persoană fizică, puteți fi supus activitatii de prelucrare a datelor.

Ce fel de date personale prelucrăm?

Dacă sunteți client sau potențial client:

Colectăm date cu caracter personal în urma interacțiunii cu dvs., precum și în cadrul celorlalte aspecte ale activității noastre. Categoriile de date pe care le prelucrăm sunt următoarele:

a) date necesare pentru efectuarea rezervărilor (de exemplu, nume, prenume, e-mail, telefon, etc.);

b) datele aferente fișei de sosire – plecare, solicitate în baza legislației naționale (de exemplu, cetățenie, adresă, data nașterii, etc.);

c) datele cardului bancar (tipul cardului, numărul cardului de credit/debit, numele titularului, data expirării și codul de securitate);

d) informații despre sejurul clientului, inclusiv data sosirii și a plecării, cerințe speciale, preferințe;

e) informațiile pe care le furnizați cu privire la preferințele dvs. de marketing;

f) datele personale furnizate de dvs. în vederea înscrierii si abonării la newsletter;

g) informații despre autovehiculele pe care este posibil să le aduceți pe proprietatea noastră, de exemplu număr de înmatriculare;

h) informații colectate de către diverși parteneri contractuali (agenții de turism, organizatori de evenimente) și transmise către S.C. BLUE WAVE TRAVEL S.R.L.;

i) date necesare furnizării unor servicii adiționale, după caz;

j) recenzii și opinii referitoare la serviciile noastre;

k) orice alte tipuri de informații pe care alegeți să ni le furnizați.

Puteți alege oricând ce date personale doriți să ne furnizați. Cu toate acestea, dacă alegeți să nu furnizați anumite date personale, în cazul în care temeiul solicitării noastre este respectarea unei obligații legale, obligații contractuale sau obligații necesare pentru încheierea unui contract vom fi în imposibilitatea de a vă oferi anumite servicii (de exemplu: dacă nu doriți să ne dați nume, prenume, adresă de e-mail sau număr de telefon în cazul în care doriți sa faceți o rezervare, nu vom putea să efectuăm rezervarea).

Dacă sunteți potențial angajat:

Colectăm informațiile din CV-ul trimis de dvs. precum și orice altă informație transmisă odată cu CV-ul și/sau în cadrul interviurilor la care v-ați prezentat.

Dacă sunteți vizitator în cadrul locației noastre:

Putem colecta date privind numele, prenumele, seria și numărul actului de identitate care vă aparțin.

Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru de internet Ellabythesea.ro:

Pentru citirea informațiilor existente pe site nu este necesară oferirea datelor personale.
Totuși, în scopul exploatării tehnice a portalului, colectăm ora și data accesării site-ului Internet și adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de Internet.

Pentru utilizarea unor servicii (ex. rezervări on-line) sunt necesare anumite date personale, precum cele menționate mai sus, specifice unui client sau potential client. Pentru detalii, va rugam să consultați secțiunea corespunzătoare de mai sus.

Dacă sunteți reprezentant sau persoană de contact al furnizorilor sau partenerilor noștri de afaceri:

Colectăm numele, prenumele, funcția, precum și orice alte date furnizate de dvs. sau de societatea pe care o reprezentanți.

Dacă sunteți angajat:

Vă rugăm să citiți politica de confidențialitate aferentă angajaților, adusă la cunoștință în momentul angajării și disponibilă oricând la Departamentul de Resurse Umane.

Date personale ale minorilor:

Protejam confidențialitatea datelor obținute de la copii sub 16 ani. În cazul în care aveți vârsta sub 16 ani, trebuie să obțineți consimțământul sau autorizația părinților sau tutorelui pentru orice furnizare de date personale.

Date speciale:

Termenul „date speciale“ se referă la originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice ori apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală.
În general, nu colectăm informații speciale decât dacă doriți dvs. să ni le oferiți.

În ce scop și în ce temei prelucrăm datele dumneavoastră personale?

Dacă sunteți client:

a) Pentru rezervări în cadrul locațiilor noastre puse la dispoziție sau în cazul solicitărilor de oferte transmise de dvs. pentru rezervări sau pentru anumite evenimente organizate sau care pot fi organizate.
Scop: prelucrăm datele dvs. Personale: (i) pentru a vă rezerva un loc în cadrul locațiilor noastre puse la dispoziție; (ii) pentru a răspunde solicitărilor de oferte transmise de dvs.

Temei: încheierea unui contract.

b) Check-in.

Scop: prelucrăm datele dvs. personale pentru înregistrarea/cazarea în cadrul locațiilor noastre puse la dispoziție.
Temei: în momentul cazării, conform prevederilor legale în vigoare sunteți obligat la completarea fișei de anunțare a sosirii și plecării care conține un minimum de date necesare pentru a vă putea caza.

c) Serviciul clienți (acest serviciu se refera, printre altele, la: serviciul de curățenie, serviciul de spălătorie, etc).

Scop: prelucrăm datele dvs. personale pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și în conformitate cu standardele dvs și ale organizației noastre.

Temei: executarea contractului de prestare servicii.

d) Profilare.

Scop: în vederea furnizării unor servicii personalizate, în funcție de anumite preferințe speciale ale dvs. (de exemplu: dacă preferați camerele de la etajele superioare sau inferioare, etc.). Aceste date sunt stocate astfel încât, atunci când veți reveni, noi vom ști deja ce vă place.

Temei: consimțământul exprimat.

e) Feedback.

Scop: prelucrăm datele dvs. personale pentru a ne asigura că ați avut o experiență plăcută în cadrul unităților noastre de cazare.

Temei: interesul nostru legitim de a îmbunătăți constant serviciile pe care le oferim și de a oferi servicii cât mai potrivite si conforme cu standardele clienților noștri.

f) Marketing.

Scop: prelucram datele dvs. personale în scopuri de marketing, precum newsletter-uri comerciale și comunicări de marketing privind produse și servicii noi sau alte oferte despre care credem că ar putea fi de interes pentru dvs.

Temei: interesul legitim de a promova serviciile noastre prin transmiterea ofertelor pe care le considerăm ca fiind de interes pentru dvs.

Dacă este necesar, în conformitate cu legislația aplicabilă, vom obține consimțământul dvs. înainte de a vă prelucra datele personale în scopuri de marketing direct. În acest caz, vă aducem la cunoștință că veți putea retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, caz în care nu veți mai primi nicio comunicare de marketing din partea noastră.

g) Alte comunicări: prin e-mail, poștă, telefon sau SMS.

Scop: aceste comunicări vor fi făcute pentru un motiv specific precum: (i) pentru a răspunde cererilor dumneavoastră; (ii) dacă nu ați finalizat o rezervare online sau o cerere de ofertă, este posibil să vă trimitem un e-mail pentru a vă reaminti să finalizați rezervarea; (iii) pentru a vă informa despre modalitatea în care au fost soluționate plângerile și/sau incidentele apărute pe perioada șederii dvs.

Temei juridic: interesul nostru legitim de a oferi servicii la standarde dorite prin soluționarea eventualelor cereri/plângeri și pentru a vă asigura de întreaga noastră disponibilitate.

h) Analiză, îmbunătățire și cercetare:

Scop: pentru a asigura constant evoluția calitativă a serviciilor noastre, avem grijă să analizăm fiecare plângere/sugestie din partea dvs., astfel că întocmim rapoarte statistice pentru a identifica problemele și a găsi cele mai bune soluții pentru remedierea acestora.

Temei: interesul nostru legitim de a furniza servicii conforme standardelor dvs. și ale organizației noastre.

Dacă sunteți vizitator în cadrul locației noastre:

Scop: prelucrăm datele dvs. personale pentru a asigura protecția bunurilor și a persoanelor din cadrul locațiilor noastre puse la dispoziție.

Temei: interesul nostru legitim de a asigura atât protecția bunurilor clienților/personalului, cât și protecția persoanelor din cadrul locațiilor organizației noastre.

Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru de internet:

Scop: monitorizarea traficului în vederea identificării erorilor si/sau orice altă disfuncționalitate a site-ului.
Temei: ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim și anume punerea la dispoziția dvs. a unui site complet funcțional prin repararea oricărei erori, precum și prin îmbunătățirea continuă a acestuia.

Dacă sunteți reprezentant sau persoană de contact al furnizorilor sau partenerilor noștri de afaceri:

Scop: derularea relațiilor contractuale cu furnizorii sau partenerii noștri de afaceri.

Temei: executarea unui contract.

Dacă sunteți potențial angajat:

Scop: evaluarea aplicației dvs. de angajare.

Temei: încheierea unui contract.

Dacă sunteți angajat:

Vă rugăm să vedeți politica de confidențialitate aferentă angajaților, adusă la cunoștință în momentul angajării și disponibilă oricând la departamentul de resurse umane.

Pentru toate categoriile de persoane de mai sus, putem procesa și datele dvs. în contextul următoarelor activități:

a) Securitate:

Scop: prelucrăm datele personale pentru securitatea bunurilor și integritatea fizică a persoanelor.

Temei: ne bazăm pe interesul nostru legitim de a asigura protecția bunurilor dvs. și ale organizației noastre, precum și protecția persoanelor aflate în perimetrul locațiilor noastre.

b) Motive juridice:

Scop: în anumite cazuri, trebuie să prelucrăm informațiile furnizate, care pot include date cu caracter personal, pentru a rezolva disputele juridice sau reclamațiile, pentru investigațiile și respectarea reglementărilor legale aplicabile, pentru a pune în aplicare un acord sau pentru a ne conforma solicitărilor din partea organelor publice în măsura în care aceste solicitări îndeplinesc condițiile impuse de lege.

Temei: motivele prelucrării pot fi reprezentate de obligația legală (în cazul în care avem obligația legală de a divulga anumite date cu caracter personal autorităților publice) sau
de interesul nostru legitim de a rezolva eventualele dispute și/sau reclamații.

Către ce persoane putem transmite datele dumneavoastră personale?

Pentru a vă oferi nivelul așteptat de ospitalitate și a vă furniza servicii de înaltă calitate, datele dumneavoastră pot fi transmise către furnizorii noștri de servicii și altor terțe părți, după cum este prezentat în detaliu mai jos:

a) Furnizori: în vederea furnizării serviciilor solicitate, în unele cazuri, va trebui să transmitem câteva din datele dvs. personale furnizorilor, iar aceștia au calitatea de împuterniciți și prelucrează datele în numele, pe seama și în conformitate cu indicațiile noastre (cum ar fi furnizorii de software-uri, IT, servicii de contabilitate, servicii medicale).

b) Parteneri de afaceri: în anumite cazuri, ne putem asocia cu alte organizații pentru a vă furniza produse, servicii sau oferte. De exemplu, vă putem aranja închirierea unei mașini sau intermedia alte servicii opționale care exced ofertei noastre.

c) Autorități și/sau instituții publice pentru: (i) respectarea dispozițiilor legale; (ii) a răspunde solicitărilor acestora; (iii) pentru motive de interes public (ex: siguranță națională).

Confidențialitatea datelor dvs. este importantă pentru noi, motiv pentru care, acolo unde este posibil, transmiterea de date personale în conformitate cu cele de mai sus se realizează numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea destinatarilor, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații se face conform legislației în vigoare și politicilor aplicabile. În orice caz, de fiecare dată vom transmite către destinatari doar informațiile strict necesare pentru realizarea scopului respectiv.

COLECTĂM DATE PERSONALE DE LA TERȚI?

Pentru a vă oferi nivelul așteptat de ospitalitate și a vă furniza cel mai bun nivel al serviciilor, este posibil să colectăm informații despre dvs. de la partenerii noștri de afaceri și alte terțe părți, după cum este prezentat în detaliu mai jos:

a) Parteneri de afaceri: cum ar fi serviciile aferente rețelelor sociale care sunt în concordanță cu setările făcute de dumneavoastră pentru aceste servicii, agenții de turism, organizatori de evenimente, etc.
În orice caz, vă asigurăm ca datele dvs. colectate de la terți vor fi prelucrate în aceleași condiții ca și cum ar fi fost colectate direct de la dvs. De asemenea, nu vom colecta decât ceea ce este necesar îndeplinirii scopurilor noastre.

În plus, în momentul în care vă vom contacta pentru prima data, vă vom aduce la cunoștință, în primul rând, sursa din care am obținut datele dvs. personale.

Furnizarea de către dumneavoastră a datelor personale ale altor persoane fizice.

Dacă ne furnizați datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați acestora, înainte de această dezvăluire, și modalitatea în care acestea urmează a fi prelucrate, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră personale?

Datele dvs. personale sunt păstrate pe toată perioada realizării scopurilor detaliate în prezenta politică, dacă o perioadă mai lungă de timp de păstrare nu este necesară sau permisă de legea aplicabilă.
Revizuim constant necesitatea păstrării datelor dvs. personale, iar în măsura în care prelucrarea nu mai este necesară și nu există obligativitatea impusă de lege de a păstra datele dvs. personale, vom șterge/distruge informațiile dvs. personale cât mai curând posibil și într-un mod în care să nu mai poată fi recuperate sau reconstituite.

Dacă informațiile personale sunt imprimate pe suport de hârtie, acestea vor fi distruse într-un mod care asigură eliminarea lor în totalitate, iar dacă acestea vor fi salvate pe suporturi electronice, vor fi șterse prin mijloace tehnice pentru a asigura faptul că informațiile nu mai pot fi recuperate sau reconstituite ulterior.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

În calitate de persoana vizată beneficiați de următoarele drepturi prevăzute de GDPR:

a) Dreptul de acces.

În temeiul acestui drept ne puteți solicita: (i) o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și informații cu privire la acestea, precum și (ii) o copie a datelor dvs. personale pe care le deținem (art. 15 din GDPR);

b) Dreptul la rectificare.

În temeiul acestui drept ne puteți informa despre orice modificare a datelor dvs. personale sau ne puteți cere să corectăm datele personale pe care le deținem despre dvs. (art. 16 din GDPR);

c) Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”).

În temeiul acestui drept, în anumite situații (ca de exemplu): (i) cazul în care datele au fost colectate ilegal, (ii) data limită pentru stocarea datelor a expirat, (iii) v-ați exercitat dreptul la opoziție sau (iv) prelucrarea datelor s-a realizat pe bază de consimțământ și v-ați retras consimțământul, ne puteți cere să ștergem datele personale pe care le deținem despre dvs. (art. 17 din GDPR);

d) Dreptul de a restricționa prelucrarea.

În temeiul acestui drept, în anumite situații (ca de exemplu): cazul în care este contestați exactitatea acestor date sau legalitatea prelucrării, ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor dvs. pentru o anumită perioadă (art. 18 din GDPR);

e) Dreptul la portabilitatea datelor.

În temeiul acestui drept, ne puteți solicita să vă trimitem datele dvs. personale unei terțe părți sau direct către dvs. (art. 20 din GDPR);

f) Dreptul la opoziție.

În temeiul acestui drept, în anumite situații (ca de exemplu): prelucrarea ce are ca temei juridic interesul legitim, ne puteți solicita să nu mai prelucrăm datele dvs. (art. 21 din GDPR);

În cazul în care folosim datele dvs. personale pe baza consimțământului dvs., aveți dreptul să retrageți acest consimțământ. În această situație, datele dvs. nu vor mai fi prelucrate de noi, cu excepția cazului în care o dispoziție legală ne obligă la păstrarea și arhivarea acestora. În orice caz, vă vom informa dacă există o astfel de prevedere legală și o vom indica în mod expres.

Siguranța datelor dumneavoastră.

Tratăm securitatea dvs. personală cu seriozitate, de aceea, luăm importante măsuri de securitate, necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date. Acest lucru presupune revizuiri interne ale practicilor de colectare, păstrare și procesare de date și ale măsurilor de securitate, de asemenea, măsuri fizice de securitate pentru protecția împotriva accesului neautorizat la sistemele unde stocăm datele personale.
Solicităm și furnizorilor noștri de servicii precum și partenerilor de afaceri să întreprindă toate măsurile necesare în vederea protecției împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date.

Link-uri către alte site-uri web.

Site-ul nostru poate conține linkuri către alte site-uri terțe. Rețineți faptul că nu ne asumăm responsabilitatea pentru colectarea, utilizarea, păstrarea, partajarea sau dezvăluirea datelor sau informațiilor de către astfel de terțe părți. În cazul în care folosiți sau furnizați informații pe site-urile terților, se aplică termenii și politica de confidențialitate a site-urilor respective. Vă sfătuim să citiți politica de confidențialitate a site-urilor pe care le vizitați înainte de a trimite date personale.

Folosirea serviciilor de internet oferite de S.C. BLUE WAVE TRAVEL S.R.L. cade sub incidența termenilor de utilizare și a politicii de confidențialitate ale furnizorilor de internet. Puteți accesa termenii și politicile respective utilizând linkurile de pe pagina de autentificare a serviciului respectiv sau vizitând site-ul web al furnizorului de internet.

Întrebări sau reclamații.

Dacă aveți întrebări sau preocupări legate de prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile menționate mai sus, puteți să ne contactați în orice modalitate opțională iar noi vă vom răspunde în cel mult 30 de zile de la primirea cererii.

De asemenea, în măsura în care nu dispuneți de mijloace electronice sau nu doriți să le folosiți, puteți formula o cerere scrisă pe care o transmiteți la adresa sediului nostril social din municipiul Constanța, Str. Teiului nr. 12, Jud. Constanţa, Cod poștal 900026.

Modificări ale politicii.

Această politică de confidențialitate se poate modifica în conformitate cu schimbările legislației privind politica datelor sau în baza unor modificări ale serviciilor noastre sau ale modalității de organizare din când în când. Dacă vom efectua modificări materiale la aceasta, vom publica un link către politica revizuită pe pagina principală a site-ului nostru. Dacă vom efectua modificări semnificative care vor avea un impact asupra drepturilor și libertăților dvs. (de exemplu, atunci când vom începe prelucrarea datelor dvs. personale în alte scopuri decât cele specificate mai sus), vă vom contacta înainte de a începe această prelucrare.

Vă mulțumim.